Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 30 2017

4297 1726 390

kittenplaylist:

Twin Peaks: Fire Walk With Me | 1992

Reposted fromLittleJack LittleJack
4288 3937

gatabella:

Catherine Deneuve by Helmut Newton, Paris, 1976  

Reposted fromLittleJack LittleJack
4284 cdc4 390
Reposted fromLittleJack LittleJack
4282 8d10 390

die-rosastrasse:

Hans Zatzka

Austrian, 1859-1945

Reposted fromLittleJack LittleJack
itgirl
0163 2651 390
Reposted fromnyaako nyaako viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
itgirl
Bo to takie cudowne dla kobiety, kiedy wie, że ktoś żył jakimś filmem, który kręcił z nią sobie w głowie.
— "Zrób mi jakąś krzywdę" Jakub Żulczyk
itgirl
4794 24d6 390
Reposted fromaletodelio aletodelio

August 26 2017

itgirl
Mnie świat w ogóle nie interesuje (...). Jestem typem emocjonalnym, interesują mnie wzruszenia.
— beksiński
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viahavingdreams havingdreams
itgirl
itgirl
7663 dd2d 390
Reposted fromLukrecja Lukrecja viazabka zabka
itgirl
5717 72dd 390
Poezje
itgirl
To bardzo trudne, kochana. Wiedzieć to, co wiesz, i nie móc nic z tym zrobić.
— Jodi Picoult - Już czas
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabederektorem bederektorem
4744 ab50 390

floralls:

Magdalen College, Oxford by  driabchenko

Reposted fromfleursdemal fleursdemal viabederektorem bederektorem
itgirl
5032 260c 390
Age of Adaline
Reposted fromjohankam johankam viabederektorem bederektorem
itgirl
Uważaj na znajomości, które zaczynają się od głowy. O tych zapoczątkowanych fascynacją seksualną można szybko zapomnieć. O tych, które zaczynają się od rozmów, wymiany myśli i emocji, możesz nigdy nie zapomnieć. Te są trwalsze.
— Magdalena Witkiewicz – Zamek z piasku
itgirl
itgirl

Jeśli nie wiesz jaką podjąć decyzję, zadaj sobie jedno pytanie:

„Czy na pewno boję się odpowiednich rzeczy?”

A później zrób to, co robi się skacząc po raz pierwszy z klifu prosto do morza – podejmij właściwą decyzję, zamknij oczy i krzycz, ale się nie cofaj.

http://volantification.pl/2017/04/11/czy-boisz-sie-odpowiednich-rzeczy
itgirl
0227 53e2 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viabederektorem bederektorem
itgirl
1419 ae19 390
Reposted fromnyaako nyaako viafajnychnielubie fajnychnielubie
itgirl
… and then I’ll be gone and we won’t have to play this silly game anymore
— Cassie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl