Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 15 2017

itgirl
2615 e3a7 390
goals.

January 14 2017

itgirl
1770 c629 390
Reposted frommisza misza viamisza misza
itgirl
3282 c7be 390
Reposted frommhsa mhsa viakarmacoma karmacoma
2999 960b 390
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viakarmacoma karmacoma
itgirl
9953 82f7 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma
itgirl
6553 6f43 390
Reposted fromrol rol viakarmacoma karmacoma
itgirl
0023 0b80 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma
itgirl
9108 00c1 390
Reposted fromxluminescencex xluminescencex viakarmacoma karmacoma
itgirl
0115 999b 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma
itgirl
0153 807a 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma
itgirl
3524 8894 390
Reposted fromwojciechpedzich66 wojciechpedzich66 viazavas zavas
itgirl

jakbym miał trochę forsy
kupiłbym sobie Nowy York

a tak?
nowy dzień
przynosi stare świństwa

żyć nie umiem
umrzeć się boję

stać mnie najwyżej na bilet do kina

— Sadurski
Reposted from61sekund 61sekund viazabka zabka
itgirl
3201 76ba 390
Reposted fromnyaako nyaako viaPokobiecemu Pokobiecemu
itgirl
Umarliśmy już tyle razy, że teraz możemy tylko dumać, czemu
wciąż nam zależy.
— Bukowski
Reposted fromohwow ohwow viaporanny poranny
itgirl
(via timidkoala)
itgirl
Przez chwilę próbował znaleźć sobie przyjaciół, lecz rychło znużyło go prostactwo ich emocji oraz jednostajność i przyziemność ich widzenia świata. Czuł się w niejasny sposób rad z tego, że wszyscy jego krewni są daleko i nie mają z nim kontaktu, nie umieliby bowiem zrozumieć jego życia psychicznego.
— Howard Phillips Lovecraft – Przyszła na Sarnath zagłada. Opowieści niesamowite i fantastyczne
Reposted fromnyaako nyaako viaporanny poranny
itgirl
itgirl
itgirl
2896 431f 390
Reposted fromvaka vaka viazabka zabka
itgirl
7993 c49c 390
Chciałabym kiedyś dostać taki list, oj chciałabym...
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl